Tech nieuws
Website-DeRooy-nieuws-heidenhain-statemonitor1

De Rooy verhoogt productiviteit door inzet HEIDENHAIN StateMonitor

Jos (Productiemanager Frezerij): “Als je gigantische werkstukken bewerkt met lange bewerkingstijden dan wil je natuurlijk dat het hele productieproces optimaal verloopt en dat je ook in de onbemande uren betrouwbaar kan produceren. Dit was bij uitstek de reden dat we meer inzicht nodig hadden in het productieproces.”

Van inzicht naar tijdsbesparing in het productieproces

Koen de Bonth (Project Engineer), ging vanuit zijn afstudeerstage aan de slag met het verkrijgen van inzicht in het productieproces. Koen: “De eerste insteek was om de machinecapaciteit beter te benutten. Maar om dat te realiseren moet je wel eerst weten hoeveel uren een machine daadwerkelijk operationeel is en waar productiemogelijkheden liggen. Dan pas kan je gericht gaan optimaliseren. Omdat alle freesmachines zijn uitgerust met een besturing van HEIDENHAIN, hebben we besloten om StateMonitor te implementeren.”

StateMonitor behoort tot het Digital Shop Floor pakket van HEIDENHAIN, waarmee productieprocessen gedigitaliseerd kunnen worden. Door een koppeling met het bedrijfsnetwerk is het mogelijk om de actuele status van machines (op afstand) te monitoren. Kwesties zoals beschikbaarheid, meldingen van machines en looptijden van programma’s kunnen op die manier inzichtelijk worden gemaakt, met als doel de productiviteit te verbeteren.

Al snel na de ingebruikname van StateMonitor kwamen de eerste inzichten naar boven. Koen: “We konden door StateMonitor precies zien hoe lang een freesprogramma had gelopen en dit kwam niet altijd overeen met de verwachting. Zo hadden we werkstukken die 1,5 uur sneller geproduceerd werden dan verwacht. Ook kwamen we erachter dat sommige grote gereedschappen of opspanmethodes langere set-uptijden hadden, waardoor een opdracht juist langer duurde dan verwacht. Door dat soort inzichten kunnen we nu een veel strakkere planning maken, waardoor juist ook de onbemande uren volledig ingezet kunnen worden. De planning is sinds StateMonitor niet meer gebaseerd op verwachtingen en aannames, maar op feiten. Daar win je tijd mee.”

Optimaliseren met data

Naast inzicht in de daadwerkelijke productie-, set-up- en handlingstijden, worden met StateMonitor ook alle storingen en foutmeldingen beter vastgelegd. Jos: “Voorheen als een machine onverwacht tot stilstand was gekomen werd de foutmelding in alle haast weggedrukt om snel weer door te kunnen produceren. Nu worden die foutmeldingen automatisch verzameld, waardoor we trends kunnen analyseren en gerichter kunnen optimaliseren om toekomstige stilstand te voorkomen.” Een bijkomend voordeel is dat de status van de machines op afstand is in te zien. Omdat machines wel 30 meter uit elkaar staan, hoeft een CNC-frezer niet constant van machine naar machine te lopen. Dat scheelt veel tijd en geeft de ruimte om met andere en vooral leukere werkzaamheden bezig te zijn.

StateMonitor is inmiddels ook gekoppeld aan het ERP-systeem. Het dashboard vertelt daardoor niet alleen de status van alle machines die momenteel zijn aangesloten op StateMonitor, maar geeft ook de urenregistratie weer en een overzicht van de medewerker die op dat moment werkzaam is aan de machine. Jos: “Door de lange looptijden werken CNC-frezers aan meerdere machines tegelijk. Daarom is inzicht ook voor de vakman handig. Zodra de dienst begint weet je wat de stand van zaken is op dat moment en wat er moet gebeuren. En dat wordt als heel prettig ervaren op de werkvloer.”

Ontwikkelingen in de toekomst

Dit jaar willen wij ook andere (nieuwe) machines aansluiten om de efficiëntie continu te verbeteren. En daar stopt de wens om te optimaliseren niet. Het idee is ontstaan om randapparatuur die direct invloed heeft op de betrouwbaarheid van het productieproces ook te koppelen aan StateMonitor. Dan valt te denken aan bijvoorbeeld de briketteerpers.

Jos: “Dit alles is onderdeel van een digitaliseringsslag die DE ROOY de komende vijf jaar zal maken. Alleen zo kunnen we anticiperen op de toenemende eisen en de verwachte groei. Naast digitalisering investeren we ook veel in nieuwe medewerkers.

Wil je ondereeel zijn van ons team en bijdragen aan deze groei? Bekijk de vacatures. Of wil je onze HR-collega Lieke spreken over de mogelijkheden? Neem telefonisch contact op via: +31 (0)40 – 281 34 59.

Website-DeRooy-nieuws-heidenhain-statemonitor